Novinky stránek

 
 
Obrázek: Marek Kolařík
Chytřejší organizace v Moravskoslezském kraji!!!
autor Marek Kolařík - Úterý, 22. červenec 2014, 13.26
 

Společnost RPIC-ViP s.r.o. připravuje vzdělávací programy, které udělají ze specialistů lektory a z lektorů specialisty, umožní hodnotit efektivitu vzdělávání a udávat rozvoji lidských zdrojů ten správný směr.

Účastníci kurzů, které se rozběhnou na začátku roku 2014, se naučí, jak v rámci interního vzdělávání připravit kvalitní trénink a jak jej správně vést. Pozornost bude věnována i náročnější práci se skupinou, principům zážitkového učení a poskytování zpětné vazby účastníkům.

O prázdninách byl zahájen vývoj nových vzdělávacích produktů, které budou na podzim nabízeny zaměstnavatelům v Moravskoslezském kraji – soukromým firmám i institucím veřejné správy, které realizují nebo mají zájem realizovat interní vzdělávání. Výhodou zajišťování rozvoje zaměstnanců vlastními silami je jistě nejen finanční výhodnost, ale především také možnost rozvíjet lidský kapitál na míru potřebám organizace. Schopnost efektivně předávat interní know-how představuje jednu z konkurenčních výhod s dopadem ve všech oblastech činností organizace.

 „Lektorské“ kurzy budou připraveny ve dvou úrovních – pro začínající lektory – zaměstnance, kteří jsou špičkou ve svém oboru, resp. disponují odbornou kvalifikací, ale nemají zkušenost s předáváním svých znalostí a dovedností kolegům – a pokročilé lektory – stávající interní lektory, kteří mají zájem se rozvíjet v oblasti zážitkové pedagogiky, včetně diagnostických metod ke zjišťování vzdělávacích potřeb, využití různých forem a metod vzdělávání s ohledem na skupinovou dynamiku a v neposlední řadě evaluačních technik ve vzdělávání.  

Pro personalisty připravujeme trénink obohacující jejich dosavadní zkušenost v oblastech rozvoje interního systému vzdělávání a strategie řízení lidských zdrojů, specifik vzdělávání manažerů a klíčových pracovníků, identifikace vzdělávacích potřeb a rozvoj talentů, nových trendů ve vzdělávání anebo různých technik měření efektivity vzdělávacího procesu.

Každý ze tří tréninků bude realizován v rozsahu 6 školicích dnů a bude vhodně doplněn o B-learningové nástroje. Na základě prokázání zvládnutí tématu formou závěrečné zkoušky bude účastníkům vydáno osvědčení o absolvování pilotního tréninku a budou zařazeni do databáze trenérů Akademie SPIRIT.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu „AKADEMIE SPIRIT - rozvoj učících se organizací v Moravskoslezském kraji“ (CZ.1.07/3.2.07/04.0115), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financovány z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

OPVK logolink 

V případě zájmu o více informací či Vaši účast v projektu neváhejte kontaktovat Evu Homolovou (homolova@rpic-vip.cz).