Modul je zaměřen na přípravu odborníků pro organizaci a řízení komlexního vzdělávání v rámci podniku. Absolvent kurzu dokáže v souladu se strategickými cíli podniku nastavit systém vzdělávání pro zaměstnance. Při tvorbě strategie vzdělávání pracuje s kompetenčními modely. Zná různé formy vzdělávání a při návrhu vzdělávací strategie je vhodně kombinuje.

Kurz je zaměřen na rozvoj pokročilých lektorských znalostí, dovedností a zkušeností v souladu s kompetenčním modelem Lektora dalšího vzdělávání Národní soustavy povolání. 

Cílem kurzu je rozvinout pokročilé znalosti, dovednosti a zkušenosti lektora/trenéra. Kurz je zaměřen zejména na metodologii tréninkových programů a rozšíření lektorských dovedností a zkušeností v těchto oblastech: diagnostické techniky a metody k zjišťování potřeb účastníků, tvorba obsahu a struktury vzdělávacího programu, využití interaktivních pomůcek, využití různých forem a metod vzdělávání s ohledem na skupinovou dynamiku a fázi vyspělosti týmu.

Modul je zaměřen na rozvoj obecných lektorských znalostí, dovedností a zkušeností.

Kurz je zaměřen na přípravu úspěšné a přesvědčivé prezentace. Účastníci se naučí, jak zaujmout skupinu i jednotlivé posluchače, odbourat komunikační zlozvyky, interpretovat, využívat "řeč těla" a pracovat efektivně s audiovizuálními prostředky.